Slottsbrons Musikkår spelar Sven-Ingvars låtar. Musikkåren liksom Sven-Ingvars från Slottsbron

Kom och sjung Sven-Ingvars låtar tillsammans med Slottsbrons Musikkår & Drill.

Kaffeservering

konsertgif