Ideella föreningen Filipstadsföretag i samverkans (FFIS) grundad 1990  med uppgift är att på olika sätt verka för en positiv utveckling av Filipstads kommun.
Detta sker bl.a. genom arrangerande av olika typer av evenemang vars syfte är att boende och besökande skall upptäcka vår kommuns olika möjligheter både i form av företag - turism - upplevelser - trivsel m m.
Gruppen Filipstadsföretag i samverkan består av ca 20 personer. Några pensionärer, några företagare. Kunskapsnivån, intresset och kontaktnätet men framförallt känslan för Filipstads kommun är stort.
Ekonomiskt stöttas organisationen av frivilliga bidrag från ca 110 företag, Filipstads kommun, Lotteriverksamhet och försäljning av egenproducerad " Filipstadsalmanacka" och bidrag från olika stiftelser. 

Filipstadsföretag i samverkan ställer in sommarens evenemang.