Filipstadsföretag i Samverkan

Välkommen till FFIS,s hemsida

Nästa evenemang.

Filibjurveckan 

med matmarknad


 


Matmarknad Stora Torget

Ideella föreningen Filipstadsföretag i samverkans (FFIS) grundad 1990 med uppgift att på olika sätt verka för en positiv utveckling av Filipstads kommun.
Detta sker bl.a. genom arrangerande av olika typer av evenemang vars syfte är att boende och besökande skall upptäcka vår kommuns olika möjligheter både i form av företag - turism - upplevelser - trivsel m m.
Gruppen Filipstadsföretag i samverkan består av ca 20 personer. Några pensionärer, några företagare. Kunskapsnivån, intresset och kontaktnätet men framförallt känslan för Filipstads kommun är stort.
Ekonomiskt stöttas organisationen av frivilliga bidrag från Filipstadsföretag, Filipstads kommun, Lotteriverksamhet och försäljning av egenproducerad " Filipstadsalmanacka" och bidrag från olika stiftelser.

Barillascenen, Storat Torget Filipstad, Foto: Bengt-Olov Löf