Filipstadsföretag i Samverkan

Ideella föreningen Filipstadsföretag i samverkans uppgift är att på olika sätt verka för en positiv utveckling av Filipstads kommun.
Detta sker bl.a. genom arrangerande av olika typer av evenemang vars syfte är att boende och besökande skall upptäcka vår kommuns olika möjligheter både i form av företag - turism - upplevelser - trivsel m m.
Gruppen Filipstadsföretag i samverkan består av ca 20 personer. Några pensionärer, några företagare. Kunskapsnivån, intresset och kontaktnätet men framförallt känslan för Filipstads kommun är stort.
Ekonomiskt stöttas organisationen av frivilliga bidrag från företag och Filipstads kommun, Lotteriverksanhet och försäljning av egenproducerad " Filipstadsalmanacka" och bidrag från olika stiftelser.

Föreningens arbete har resulterat i bl.a . följande:
Arrangerande av Filipstadsmässan. En stor företags och föreningsmässa i Wasahallen, återkommande vart tredje år. ca 7000 besökande.
Arrangerandet av Nationaldagsfirande 5-6 juni varje år. Nu ett av Sveriges största Nationaldagsfirande.

Andra återkommande arrangemang:
Filipstadsföretag i Samverkan utser i samråd med kommunen en ny ambassadör för Filipstad varje år.
Värmländsk Matmarknad " Bondemarknad- Närproducerat- Småskaligt-Nyttigt"
Slöjd & Hantverksdag på Stora Torget i Filipstad
Föreningsdag där Filipstads alla föreningar inbjuds delta.
MC- paraden på Långfredagen varje år där upp till 2000 motorcyklar kan delta.
Författarfestival på StorTorget
Viskväll på Stora Torget.
Filipstads Julmarknad och Lucia.
Filipstads kommuns fest och turistvecka "Filibjur" i vecka 30 varje år.